Witamy Państwa na stronie Kancelarii Komorniczej w Gliwicach Przemysława Mrowca.

Naszym celem jest przybliżenie Państwu działalności komorniczej oraz udostępnienie informacji

potrzebnych przy realizacji spraw związanych z egzekucjami komorniczymi.

 

Na stronie znajdą Państwo informacje dotyczące naszej Kancelarii:

 

W sprawach pilnych komornik przyjmuje interesantów również w inne dni, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

Kancelaria posiada dostęp do:

 

Strona internetowa kancelarii komornik sądowy Gliwice ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Przemysława Mrowiec.

 

Ius est ars boni et aequi

Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe.

 

Kim jest komornik Gliwice?

"...Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Komornik podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa, przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym” (Ustawa o komornikach sądowych art. 2)

 

Czym zajmuje się komornik Gliwice?

 

Komornik Sądowy Przemysław Mrowiec na wniosek wierzyciela może prowadzić egzekucję na terytorium właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach. Obszar właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Gliwicach obejmuje miasta: Gliwice, Knurów i Pyskowice, oraz gminy: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś.

 

Czym są licytacje komornicze Gliwice?

Na stronie Kancelarii znajdą Państwo szereg informacji dotyczących prowadzanych licytacji komorniczych na terenie Gliwic. Licytacje komornicze Gliwice to rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości lub ruchomości należącej do dłużnika. Nabywcą licytowanej rzeczy może zostać osoba lub podmiot prawny, który zaoferuje najwyższą kwotę. Do możliwych do zlicytowania nieruchomości zaliczyć możemy między innymi: grunty, domy, mieszkania, garaże, lokale użytkowe. W licytowanych ruchomościach znajdują się między innymi antyki, zegary, biżuteria, maszyny przemysłowe, meble, sprzęty AGD i i RTV, pojazdy, komputery. Komornik nie może dłużnikowi zabrać między innymi: sprzętu rehabilitacyjnego, ubrań, pościeli, przedmiotów niezbędnych do nauki.

 

Jak wyglądają licytacje komornicze Gliwice?

  1. W pierwszym etapie komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne.
  2. Następnie zajmuje majątek dłużnika.
  3. W momencie braku realizacji obowiązku zapłaty ze strony dłużnika, następuje wycena ruchomości bądź nieruchomości.
  4. Wyznaczany jest termin licytacji, oraz zostają określone wszelkie jej warunki formalne w obwieszczeniu o licytacji.
  5. Zostaje przeprowadzona licytacja.
  6. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy, zostaje sporządzony plan podziału sumy uzyskanej z licytacji komorniczej.
  7. Po uprawomocnieniu się planu podziału sumy uzyskanej z licytacji komorniczej, do wierzyciela zostają przekazane wyegzekwowane środki.

 

Na stronie Kancelarii prezentowane są aktualnie prowadzone licytacje komornicze Gliwice, obejmujące teren Gliwic oraz okolice. Przedstawione licytacje komornicze dotyczą zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. W obwieszczeniach zawarte są wszelkie niezbędne informacje, dotyczące ceny wywoławczej, danych sprzedawanej rzeczy oraz dokładnej daty i godziny licytacji.