Właściwość

 

    Komornik Sądowy Przemysław Mrowiec na wniosek wierzyciela może prowadzić egzekucję na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

      Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 2006r. nr 167, poz. 1191 tekst jednolity – z późniejszymi zmianami) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 8 ust. 6 wymienionej wyżej ustawy wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie, że korzysta z wyboru komornika.

     
       Właściwość ogólna obejmuje miasta:

       GLIWICE, KNURÓW i PYSKOWICE oraz gminy:

 • Gierałtowice obejmujące sołectwo:

 1. Chudów
 2. Gierałtowice
 3. Paniówki
 4. Przyszowice  

 • Pilchowice obejmujące sołectwo:

 1. Kuźnia Nieborowska
 2. Leboszowice
 3. Nieborowice
 4. Pilchowice
 5. Stanica
 6. Wilcza
 7. Żernica
 • Rudziniec obejmujące sołectwo:

 1. Rudziniec
 2. Bojszów
 3. Bycina
 4. Chechło
 5. Kleszczów
 6. Ligota Łabędzka
 7. Łany
 8. Łącza
 9. Niekarmia
 10. Niewiesze
 11. Pławniowice
 12. Poniszowice
 13. Rudno
 14. Rzeczyce
 15. Słupsko
 16. Taciszów
 17. Widów

 •  Sośnicowice obejmujące sołectwo:

 1. Sośnicowice
 2. Bargłówka
 3. Kozłów
 4. Łany Wielkie
 5. Rachowice
 6. Sierakowice
 7. Smolnica
 8. Trachy
 9. Tworóg Mały

i pozostałe miejscowości:

 1. Gajówka
 2. Kuźniczka
 3. Nowa Wieś
 4. Podlesie
 5. Sierakowiczki
 6. Wesoła
 7. Zamoście

 • Toszek obejmujące sołectwo:

 1. Boguszyce
 2. Ciochowice
 3. Kotulin
 4. Kotliszowice
 5. Ligota Toszecka
 6. Paczyna
 7. Paczynka
 8. Pawłowice
 9. Pisarzowice
 10. Płużniczka
 11. Pniów
 12. Proboszczowice
 13. Sarnów
 14. Wilkowiczki

 • Wielowieś obejmujące sołectwo:

 1. Błażejowice
 2. Czarków
 3. Dąbrówka
 4. Gajowice
 5. Kielecka
 6. Sieroty
 7. Świbie
 8. Radonia
 9. Raduń-Borowiany
 10. Wielowieś
 11. Wiśnicze
 12. Zacharzowice  

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Przemysław Mrowiec
Kancelaria Komornicza w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Jasnogórska 11 lok. 230 (II piętro)

telefon/fax: 32 33 140 48
e-mail: gliwice.mrowiec@komornik.pl

www.komornikgliwice.com

 

 

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00    
Komornik przyjmuje strony we wtorki od 9.00 do 14.00   

Rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA
70 1050 1504 1000 0091 3873 7995

 

 W sprawach pilnych komornik przyjmuje interesantów również w inne dni po uzgodnieniu terminu telefonicznie.

 

 

 

 

   

Design and execution  
Online web site made by the company itDesk Industries Ltd. All rights reserved.
 • [formularz=zb_en]
 • [formularz=os_en]
 • [formularz=zons_en]
Report a bug
[formularz=zb_en]
Rate page
[formularz=os_en]
Ask for quote on the page
[formularz=zons_en]